Hikari xin chồng đi dự tiệc cùng lớp học ngày đầu năm, và rồi sự việc đi quá xa khi crush củ cô lại cùng ở bữa tiệc đó. Vì lâu ngày cảm giác thèm khát cái lồn lạ bằng tạ cái lồn quen nổi lên trong đầu của tokuda và rồi anh chuốc say cô crush năm nào và thực hiện hành vi cưỡng dâm dù chồng cô chờ ở nhà của mình.

Vợ ăn tiệc rồi địt cùng đồng nghiệp

Vợ ăn tiệc rồi địt cùng đồng nghiệp